Změny ve společnosti Neograph, a. s.

14/04
2014

Vážení obchodní partneři,

jménem společnosti Neograph, a. s. a Delta Capital, a. s. bych Vás rád informoval o změnách ve společnosti Neograph. Na konci roku 2013 Delta Capital, kterou řídím, navýšila základní jmění společnosti Neograph. Tím zároveň došlo ke změně akcionářské struktury společnosti Neograph, kde Delta Capital vlastní více než 90 % akcií.

Začátkem dubna 2014 dojde k personální změně představenstva společnosti Neograph, kdy budu jeho jediným představitelem. Zároveň s tím dojde i ke změně názvu společnosti Neograph, a. s. na SPM - Security Paper Mill, a. s.

Za poslední 2 roky, kdy působím v čele společnosti Neograph, moje největší snaha byla posílit postavení společnosti Neograph na trhu výroby jištěných papírů. Podařilo se nám získat nové zákazníky a navýšit výrobu papíru o 30 %. Mým cílem jakožto nového většinového akcionáře je pokračovat v tom trendu a zároveň bych rád rozšířil dosavadní nabídku o další nové výrobky a služby.

Chtěl bych Vás také ujistit, že uvedené změny se nijak nedotknou již uzavřených kontraktů a dohod, naopak chci všem našim zákazníkům garantovat i nadále nejvyšší kvalitu dodávaných výrobků a služeb.

Pevně věřím, že uvedené změny přinesou větší jistotu i Vám a naše dosud velmi dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, jsem Vám plně k dispozici a neváhejte mne kdykoliv kontaktovat.


S přátelským pozdravem


Michael Broda
Zpět na aktuality ...